Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti Dřevěný Dům s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00Praha 1, IČ: 06922066, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, složka C 291398 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpětného kontaktování na základě Vámi sepsaného kontaktního formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednoho roku.
  3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: žádne.
  4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět , a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@drevenydum.eu
  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: